شعرگونه های حجم مسافر

شیداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کلید خاکستری
» دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٥ :: و تو به تنهایی ات خو کرده بودی
» پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤ :: تکرار
» سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤ :: اکسپلوژن
» یکشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٤ :: کمال از ان درختی است که تنها ایستاده
» سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳ :: خستگی Fatigue
» شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳ :: این زمستان جان مرا می گیرد، بی حرف پیش
» شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳ :: دوربرگردان
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢ :: پایان سال نود و دو... آغاز بهار و امید...
» جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢ :: پرواز فریبی بیش نبود
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢ :: لابیرنت
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢ :: جادو
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: نبودی با تیپا بیرونش کنی... کار به جاهای باریک کشید!
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: و تو نیز برای من
» یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بلاتکلیف
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: I Don't Care Anymore
» شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: هندسه
» جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد
» دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢ :: رها می کنم
» جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢ :: شکوفه باران
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: ما خاطره از شبانه می گیریم، ما خاطره از گریختن در یاد
» سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: اندوهی که تقدیر است
» چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱ :: «آه ای یقین گم‌شده»
» چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱ :: طبیعت
» سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱ :: کلمات عقیم
» جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱ :: روشنایی کوچک
» سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: تو می خندی
» سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: آناکارنینای سیاهپوش
» سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: پروانه ها
» شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: خرگوش کوچولو...
» شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: افسانه
» شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: شیب
» پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: پیشنهاد
» یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: موضوع رفتن نیست
» یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: نیستم
» دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠ :: نرم نرمک می رسد اینک بهار
» جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠ :: از دست می رود...از دست می روم... از دست می رویم...
» جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠ :: ...ولی افتاد مشکل ها
» جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠ :: صادرات بی‌رویه
» جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠ :: خشم
» جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠ :: دیگه مهم نیست...
» شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠ :: تعلیق
» چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠ :: کلام مقدس
» سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠ :: زباله‌دانی
» سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠ :: بدون تو
» سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠ :: نبش قبر
» پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠ :: بیماری مهلک
» پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠ :: دل‌تنگی‌های آدمی را باد ترانه‌ای می‌خواند
» جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠ :: فراموشی
» پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠ :: دیوار همسایه
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: نفس به نفس
» پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠ :: برایم شعری بخوان
» جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠ :: قرنطینه
» جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠ :: خانه‌ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من ای زبرجد گون نگین، خاتمت بازیچه‌ی هر باد
» چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠ :: پرسه می‌زنی
» جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠ :: نمایش سخیف
» جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠ :: انجماد
» پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠ :: نمی‌کشم دیگر... نمی کشم
» شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠ :: بیمار گونه
» شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠ :: هستی؟
» شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠ :: !
» جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠ :: مادرانه
» جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠ :: پیشکسوت
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠ :: دو نقطه ستاره
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ :: غزاله-دروازه‌بان همیشه خندان
» پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠ :: هستی
» شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠ :: در دلم دف می‌زنند
» جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠ :: روزگار از جوانی گذشته
» جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠ :: بازگرد
» جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠ :: لحظه موعود
» پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠ :: به م. س که فقط اشک ریخت و گفت: نمی‌دونم این چه امتحانیه...
» سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: هنوز هم دست‌هایت طرح خداحافظی را با اصرار کودکانه‌ای در خاطرم نقاشی می‌کنند
» شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: Insomnia
» شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: مثل قدیم
» شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: هذیان
» جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: دغدغه
» چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: با تو سخن می‌گویم
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: دچار رئالیسم جادویی حضور تو
» یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠ :: ترس
» جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠ :: رنگین‌کمان
» سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠ :: بتاب
» سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: تو پروازی
» چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩ :: سینه از عطر توام سنگین شده
» یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ :: آفتاب در دل من
» یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ :: مشایعت دلپذیر
» سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩ :: تو ای با دوستی دشمن
» جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ :: قناعت تکراری
» جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩ :: عشقی‌ که کور می‌کند
» جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩ :: باران ببار باران ببار.. مرا به یاد من بیار...
» یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩ :: سرم می‌ترکد از این خواب و بیداری دنباله‌دار مفرط، کاش بغضم بترکد...
» جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩ :: در ستایش زندگی که هرگز بویی از هنر نبرده است
» جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩ :: قلمی که گرفتار
» شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ :: Forget Me Not
» شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩ :: کی بود کو به نام صدایش کرد؟
» جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩ :: ذره ذره
» یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩ :: تولدم مبارک است
» چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩ :: به نام خدایی که هرچه می کشیم از اوست :)
» سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩ :: وقتی در انتظار ترن باشی
» دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
» جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩ :: در خواب‌هایم می‌پلکی برادر-دلم تنگ است...تنگ...
» جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩ :: مادر بزرگ
» چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩ :: جسارت تلنگری کوچک اگر...
» شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩ :: بدیهی‌ترین نیاز من بودی...
» دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩ :: ای فسانه فسانه فسانه... ای خدنگ تو را من نشانه...
» دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩ :: و من هیچ‌گاه داستان عاشقانه هیچ‌کس نبوده‌ام
» یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩ :: خودِ ترسناکِ من زندگی را باور دارد... هنوز...
» جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩ :: از دیار دیوانگانم
» پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩ :: درد
» سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩ :: کودکانه
» جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩ :: این‌بار گناهم این بود که آرزوهای کوچکم را از یاد نبرده بودم
» چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩ :: فردا دوباره پاییز می‌شه باز...
» سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩ :: به همین سادگی
» سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩ :: But just before the dawn I awake and find you gone
» جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩ :: چقدر دوست داشته شدن حس غریبیه... قبلاها حس عجیبی بود ولی الان‌ها واقعا غریبه...
» چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩ :: I Hate It
» سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩ :: Review
» سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩ :: ترکت می‌کنم
» یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩ :: از من نخواه...
» شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩ :: تف سر بالا
» سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩ :: دیگرگونه
» پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩ :: نفرین‌ت کرده بودم به پشیمانی
» چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩ :: مثل یک راز نگفته...
» یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩ :: می‌ترسم
» یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩ :: می‌خندم...افسوس...
» شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩ :: دلم سوخت
» پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩ :: ای نامه که می روی به سویش...
» یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩ :: کمال از آن درختی‌ست که تنها ایستاده‌است.
» پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۸٩ :: People of the world
» سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩ :: هنوزم تو شب‌هات اگه ماهو داری...
» چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩ :: بوی تعفن تو
» چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩ :: :)
» سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩ :: بیزارم...
» یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩ :: من درختم تو بهار...
» سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بخند...
» سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دوست داشتم ببخشمت اما فرصت نشد...
» یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: این‌جا محل کار است اما آفتاب نمی‌فهمد
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: خیال تو
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: برو مسافر من برو سفر سلامت...
» سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩ :: تقدیم به...
» چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩ :: امسال بهار...
» چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸ :: !Welcome Back BRO
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: تا که بیایی
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: برای میم.الف. و رقت روحش
» یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸ :: دیوار موسیقی را بالاتر می‌برم...
» جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸ :: هفته بعد...
» جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸ :: آفتاب می‌خواهم و تو...
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: اگر اینجا بودی زندگی وسعت داشت... غزل ناگفته به قلم رغبت داشت...
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ :: کاش اینجا بودی... جان من... جوهر من...
» پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸ :: به همین سادگی...
» شنبه ٥ دی ۱۳۸۸ :: ستون به سقف تو می‌زنم اگرچه با استخوان خویش..
» سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ :: پیشنهاد
» سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ :: اخوان...
» چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸ :: غرغرو
» شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸ :: لابه‌لای روزمرگی‌ها
» شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸ :: بعضی چیزها را نمی‌توان اندازه گرفت... مثل دوری دست‌های ما...
» چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸ :: سکوت به نشانه اعتراض
» شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: سارا
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: ؟!JooJooye man mishi
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: انگار همین دیشب بود... پرسید و... خندیدم...
» جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸ :: تولدت مبارک...
» یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: بزرگ می‌شوم...
» شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸ :: عکس چهارتایی پیش‌کش..دیگه عکس سه‌تایی هم نداریم..جای پدر هم خالی‌ست این‌روزها...
» شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸ :: شمع
» جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸ :: 8-8-88
» یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸ :: لوله‌گستر اسفراین
» سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: 88.8.8
» جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸ :: خور
» چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸ :: حال من دست خودم نیست/دیگه آروم نمی‌گیرم/دلم از کسی گرفته/ که می‌خوام...
» سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸ :: اسفراین...
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ :: واسه من می‌مردی اما حتی دوست من نبودی
» جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ :: کاش مجازات بدی داشت توی قانون بی‌وفایی
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: پاییز
» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: فراموشکاری جنس من
» جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸ :: جشنی که زود تک‌نفره شد...
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸ :: (صحبت خصوصی با یک)هم‌وطن سابق
» سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸ :: اضطراب
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ :: تفنگ و گل و گندم داره میاره...
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ :: توی سینه‌ش جان جان جان... یه جنگل ستاره داره جان جان...
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ :: به دروغ
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ :: دلم گرفته ای دوست... هوای گریه با من...
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ :: دم درکش از ملامتم ای دوست زنهار کین درد عاشقی به ملامت فزون شود...
» جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸ :: آوار می‌شوی...
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: چشم من بیا منو یاری بکن...
» شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸ :: نشکن دلمو... به‌خدا آهم می‌گیره دامنتو عاقبت یه‌روز...
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: آن‌که می‌گوید دوستت دارم، خنیاگر غمگینی‌ست...
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸ :: سبز می‌شوند
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸ :: عاشقانه‌تر شعرگونه‌ای بی‌نام و نشان برای تو
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸ :: عبور باید کرد و گاه از سر یک شاخه توت باید خورد...
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸ :: عاشقانه‌های بی‌نام و نشان-شش
» چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸ :: عاشقانه‌های بی‌نام و نشان-پنج
» جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸ :: عاشقانه‌های بی‌نام و نشان-چهار
» پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸ :: هستی‌ام پاره‌پاره شد
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸ :: I Miss You Sawyer
» جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸ :: دوستت دارم، اما نمی‌تونم با تو باشم
» پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸ :: رودست خورده‌ای...
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸ :: شب‌ اتوبان
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸ :: دو هایی که یک می‌شوند
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸ :: عاشقانه‌های بی‌نام و نشان-3
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: می‌گم می‌دونم که دروغ می‌گم، اما باور کن...
» پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: …And He Never Said A Mumbling Word…
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: ...این‌روزها در حال عبوری از من...
» جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸ :: بگذار پس از من هرگز کسی نداند از رکسانا با من چه گذشت...
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ :: از دهانم پریدی
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: پیرتر... پیرتر...
» شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸ :: شاید می‌شد یه عاشقانه بی‌نام و نشان دیگه باشه... ولی نه این‌روزها...
» جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸ :: They Don't Care About Us
» چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸ :: I will Miss You JiGi!
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸
» شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸ :: فرایند تنهایی
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸ :: ناگزیر است و ناگریز
» دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ :: وقتی که اشک نریختی
» شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: من و تنهایی و لبخند
» شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: من... شادی.. مترو... تو..
» جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: باورم نمی‌شه...
» پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: بعضی چیزها را ساخته‌اند برای آوار شدن... مثل من که هر لحظه...
» شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: من از این دنیا چی می‌خوام... دوتا صندلی چوبی...
» جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: وقتی زل زدی بهش یاد چشمک‌هام می‌افتی...
» چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸ :: عاشقانه‌های بی‌نام و نشان-دو
» جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸ :: پرند
» جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸ :: عاشقانه‌های بی‌نام و نشان-یک
» جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧ :: برای خاطر سالی که نو می شود...
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ :: بهاریه 2
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ :: بهاریه 1
» یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧ :: دلم گرفته از خط‌هایی که نمی‌نویسم
» یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧ :: بتاز...
» پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧ :: ...
» یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧ :: اوری‌بادی ویش می لاک
» دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧ :: پیش از آن‌که در اشک غرقه شوم...
» یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧ :: آسمان
» یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧ :: ای ساربان کجا می‌روی... لیلای من چرا می‌بری...
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: و ای دریغ که زندگی را دوست می‌داشتم!
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: ...
» شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧ :: به چشمای خیسم زل می‌زنه و می‌گه: «ای بابا... باز نزدیک تولدت شد تو قاطی کردی؟!..
» چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧ :: ...
» دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧ :: خوش به حال عنکبوت...
» جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧ :: جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧ :: ...
» سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧ :: گفتم نمی‌نویسم...دروغ بود...
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧ :: به خودت نگیر... با روزگارم...
» یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٧ :: به همین سادگی...
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧ :: :(
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
» شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧ :: دروغ پشت دروغ می‌نویسم...
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧ :: از ترسم...
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧ :: کوچه لره سو سپمیشم یار گلنده توز اولماسین
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧ :: ...
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧ :: هیچکی نمی فهمه چه حالی دارم...
» پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧ :: ...
» یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧ :: رنگین کمان
» پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧ :: سیاه... سپید... خاکستری...
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: آی باران باران...
» شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧ :: :)
» پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧ :: تو
» چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧ :: ...
» چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦ :: بهار
» چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦ :: بدون تو نمی‌خوام...
» شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦ :: !!......ُSHHHHHHHHHHHHH
» سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦ :: دو سه روزه که یارُم نیسته پیدا...
» جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦ :: ای گنج نوشدارو بر خستگان گذر کن... مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری...
» سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦ :: دوگانه
» شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦ :: از خواب که بلند شدم یک سره تو مخم بود... امیدوارم دزدی نباشه...اونم در حین بی‌ه
» شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦ :: :)
» دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦ :: ...
» پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦ :: ...
» سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦ :: دالان
» چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦ :: هر دوش هم می‌شه...!
» دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦ :: خواهم سوخت
» جمعه ٧ دی ۱۳۸٦ :: امتحان
» دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦ :: ...
» چهارشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٦ :: ...
» چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦ :: نيستم با تو
» دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦ :: من از اون آسمون آبی می‌خوام... من از اون شب‌های مهتابی می‌خوام...
» سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦ :: دو
» پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦ :: يک
» سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦ :: ...
» شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦ :: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦
» جمعه ۱٦ شهریور ۱۳۸٦ :: ...
» سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ :: !!!
» چهارشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٦ :: لاجورد
» دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٦
» شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦
» جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦ :: خونه نو... غم کهنه...
» جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
» جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ :: برای تو...آره...فقط برای تو...
» جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ :: چشمام
» جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦ :: خدا پاشو پاشو باهات کار دارم...
» پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦ :: چه کنم که وقتی دستتو می‌ذاريم تو دستش اشکام سرازير نشه؟!...
» پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦ :: اين‌که لنگ در هوايی صبحونه‌ات شده سيگار و چايی...
» چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦ :: دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا..
» جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دور شو...دورتر...دور...دور...دور...حالا يادت هست؟!
» شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ای خاطره‌ات پونز... نوک تيز ته کفشم..
» جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: گوشی رو بردار تا صدات يه ذره آرومم کنه....
» جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: ساده اتفاق می‌افتد...
» دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
» شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦ :: تو... تو... تو... تو... تو... تو... تو... تو...
» شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦ :: تنها...تنها...رقصیدم...
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥ :: ميلاد نوبهار
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥ :: :( :)
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥ :: نگاه کن که غم درون ديده‌ام چگونه قطره قطره آب می‌شود...
» دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥ :: :-"
» پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥ :: خودخواه نباش... بدون اشک فلج می‌شوم...
» یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: به بهانه 13 بهمنی ديگر...
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥ :: :-"
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
» شنبه ٩ دی ۱۳۸٥ :: :-"
» چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥ :: قاصد روزهای ابری داروک... کی می‌رسد باران...
» یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
» شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥ :: تولدم مبارک...
» سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٥ :: ببين از لابه‌لای دفترهای خاک گرفته خاطراتم چی درآوردم...:)
» سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٥ :: قطار تهران-کرمان
» دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٥ :: برای تو و تو و... تو و تو و تو و... تو و...
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٥
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دستهايی که ناجوانمردانه زير خاک شدند...
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: برو ای مسافر من... تو برو, سفر سلامت!...
» یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٥
» دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
» دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤
» شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤
» شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤ :: شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱ دی ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤ :: غروب پاييز
» شنبه ٥ آذر ۱۳۸٤ :: بادبادک
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤ :: از شب شنيدم...
» پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٤
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢ آبان ۱۳۸٤ :: بريدن نخ با من... هواي صاف و بي بارون با تو...
» شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٤
» شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤ :: نمي دونم حتي شعر گونه هست يا نه!!...
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٤ :: زمستاني
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤ :: پير شده ام...
» چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٤
» جمعه ٥ فروردین ۱۳۸٤ :: جمعه ٥ فروردین ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۳ :: گرنکنی بر دل من رحمتی... وای دلم، وای دلم، وای دلم...
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳ :: برای نيليپرک...
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳