شعرگونه های حجم مسافر

شیداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کلید خاکستری

خونه نو... غم کهنه...

سلام ماه،

خوبی؟!...

برای اشک آمدهام

نپرس چرا...

   + موژان ; ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
comment نظرات ()