شعرگونه های حجم مسافر

شیداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کلید خاکستری

:)

و به مانند هميشه صداقت...

گريزی نيست از حقايقی که لبريز می‌شوند انگار،

شايد يک لحظه بهت چشمان تو

بيارزد به سر من که برای هميشه بر باد می‌رود...

من به راستی نه عاشق تو

بلکه

شيفته همان يک آن عريانی‌ام

و خواهان تکرار

تکرار...

   + موژان ; ٢:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦