شعرگونه های حجم مسافر

شیداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کلید خاکستری

برای نيليپرک...

يادگار روزهای باران ای

مثل برگها بازيگوش،

               مثل ابرها آرام...

رنگين کمان زده چشمهايت

                          انگار

از بازی آفتاب و باران...

 

 

7/اسفند/1383

   + موژان ; ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
comment نظرات ()