شعرگونه های حجم مسافر

شیداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کلید خاکستری

زمستاني

شوق من تمام

    براي نوشتن از رنگهاي تو بود

اكنون كه

زمستاني و سرد،

سپيدي يكدست،

من هم طرحي بر اين سپيدي كاغذ

نمي توانم نشاند...

 

   + موژان ; ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٤
comment نظرات ()