شعرگونه های حجم مسافر

شیداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کلید خاکستری

 

با شب

کنار هم که بيايند

چشمهايت

اگر به دنبال نوری هم نباشند

چشمک ستاره ای اگر بر اين بلند تيره نمی دويد

کور می شدند

 

 

   + موژان ; ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٤
comment نظرات ()