شعرگونه های حجم مسافر

شیداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کلید خاکستری

 

امضای هميشگی ات

-لبخندت-

رنگ می پاشد به خوابهايم،

اين روزها

سياه-سفيد را ترجيح می دهم،

کمتر بيا...

 

   + موژان ; ٩:٢٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
comment نظرات ()