شعرگونه های حجم مسافر

شیداگونه رقص انگشتانم بر صفحه کلید خاکستری

این زمستان جان مرا می گیرد، بی حرف پیش

چشم‌هایش لابه‌لای ساقه‌های نرگس می‌رقصید ابر می‌دوید و آفتاب می‌خندید در دست‌هایش اما زمستان بود و من سال‌ها دور از تابستان چشمه‌های جوشان درونم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 37 بازدید
بهمن 93
2 پست
آذر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
11 پست
شهریور 89
11 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
14 پست
مرداد 88
10 پست
تیر 88
12 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
6 پست
خرداد 86
7 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
7 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
3 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
25 پست
بهمن 83
15 پست