زمستاني

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شوق من تمام

    براي نوشتن از رنگهاي تو بود

اكنون كه

زمستاني و سرد،

سپيدي يكدست،

من هم طرحي بر اين سپيدي كاغذ

نمي توانم نشاند...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
kimia

وبلاگت قشنگه ولي يادت باشه سفيدي برف نمي تونه شوق نوشتن رو از ياد ببره ....موفق باشي به وبلاگ من سري بزني خوشحال ميشم