نمایش سخیف

 

جریان مغلطه‌آمیز کلمات بی‌ارتباط

و خفگی منقطع بی‌رحم

سکوت آمیخته به‌تکرار سخنان بی‌ارزش و ذلیل

انکار جدایی به قهقهه‌های بی‌ریشه

و تلاش مذبوحانه آرامش

در برابر پوزخند فاصله.

پرده باید که فرو افتد

این نمایش سخیف

شایسته اجرا نیست.

/ 1 نظر / 12 بازدید
shadi

هر نمایش، هرچقدر ناشایسته اجرا می شود، شاید باید از سالن نمایش رفت یا شاید باید سوتی به نشانه اعتراض کشید