با شب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کنار هم که بيايند

چشمهايت

اگر به دنبال نوری هم نباشند

چشمک ستاره ای اگر بر اين بلند تيره نمی دويد

کور می شدند

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید