امضای هميشگی ات<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-لبخندت-

رنگ می پاشد به خوابهايم،

اين روزها

سياه-سفيد را ترجيح می دهم،

کمتر بيا...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید