دیگه مهم نیست...

هرچی بیشتر تلاش کردیم، کمتر رسیدیم... هرچی بیشتر خواستیم، دورتر شدیم... هرچی بیشتر فهمیدیم، کمتر خندیدیم... هرچی بیشتر جنگیدیم، بیشتر باختیم

و هرگز

     هیچ‌چیز

           آن‌گونه که مادربزرگ‌هایمان می‌گفتند و

                            مادرانمان می‌خواستند و

                                خود آرزو می‌کردیم

                                                    پیش نرفت

شاید زندگی آن بود که مثل گیاه خودرویی دنباله آفتاب را بگیریم و بی هدف قد بکشیم که افسوس ما گرما و نور آفتاب را هم گم کردیم.

/ 1 نظر / 16 بازدید
اتاق آبي

وسيع باش و تنها و سربه زير و سخت...