صدايم در گلو می شکند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

         تا صدايت کنم،

و اشک

    در چشمانم،

         تا لحظه ای ببينمت.

کاش اين سر گيجه مدام را پايانی بود...

اين خط های در هم شکسته حتی

          نام تو را نيز به ياد نمی آورند

انگار که آرزوهايم می شکنند

                     تا بخواهمت!...

 

 

23/بهمن/1383

 

/ 0 نظر / 2 بازدید