حِمارترین اصل فاصله

تازه می‌شوم

گلویم چکه می‌کند

نگاهی عجیب می‌پیچد

و جوانه می‌زنم

من از حِمارترین اصل فاصله

عبور می‌کنم

خُرما نمی‌شوم که بر نخیل

اشارت انگشتی حتی

مرا بسنده‌است 

/ 1 نظر / 27 بازدید
مهرگان

لذت بردم