چشم برهم بگذاری<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سر می خورم از لای انگشتانت،

مشت کوچکت را باز می کنی

و من...

مثل تمام اشکهايی که نديدی

قطره قطره تکرار می شوم...

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
زنی به نام سیاوش

سال نو مبارک.ماهی گریز پای زمان:) این معنی شعرت بود

صفر ترديد

تکراری بی نهايت از ميان پنجه های بازت و احساسی لطيف از پس هر قطره که می افتد ...

dao

سر می خورم از ميان دستانت و تا هميشه از دست می روم.