چشمهايم را بستم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تا مبادا تر شود رنگين کمان نگاهت

                              و يا،

                              رنگهايش در هم.

ولی انگار

       آبی چشمانت باز

                  با قرمز آميخته بود

که اينگونه

         گر گرفته بود گونه هايم!

 

 

13/آبان/1381

 

/ 0 نظر / 3 بازدید