به م. س که فقط اشک ریخت و گفت: نمی‌دونم این چه امتحانیه...

ترجیع مبند بر اشک‌هایت عزیزکم

گرچه روزگارت همه درد است و اندوه است

بایست به قامت استوار و باور کن

از دامن سپید امیدت

دست جلادان دیو سیرت

همواره کوتاه است

 

/ 4 نظر / 16 بازدید
روشنک

؟

[ناراحت]

shadi

[ناراحت]

رضا

خیلی تاثیر گذار بود....آفرین