تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

براساس مدل «کانو» نیازها به سه دسته تقسیم می‌شن:

نخست نیازهایی که برآورده شدنشون باعث رضایت می‌شه و برآورده نشدنشون باعث عدم رضایت می‌شه.

(مثل اینکه گوشی موبایل حافظه‌ای در حد ذخیره کردن هر تعداد شماره تلفنی که می‌خوای داشته باشه.)

دوم نیازهایی که برآورده شدنشون باعث رضایت شدید می‌شه و برآورده نشدنشون باعث عدم رضایت نمی‌شه.

(مثل اینکه گوشی موبایل خونه رو هم جارو کنه!)

سوم نیازهایی که برآورده شدنشون باعث رضایت نمی‌شه و برآورده نشدنشون باعث عدم رضایت شدید می‌شه.

(مثل اینکه گوشی موبایل ویبره هم داشته باشه.)

و اما....

قشنگش اینجاس که این نیازها با گذشت زمان به ترتیب از دو به یک و سپس به سه تبدیل می‌شن.


 

/ 0 نظر / 44 بازدید