بريدن نخ با من... هواي صاف و بي بارون با تو...

بادبادكهاي زرد و قرمز<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با آن دنباله هاي قرمز و زرد...

آسمانم انگار معتاد بادبادك بود

كه آبي يكدستش را ديگر

با هيچ چيز جز ابرهاي تيره

و كلاغهاي سياه پوش

سهيم نمي شود

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید