گفتن از آن دو دست، <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کفتن از آن دو چشم چون دريا،

گفتن از آن قامت بلند بی همتا

                            آسان نيست

و گفتن از اين سياه سخت

                که همدم هميشگی توست

                                      سخت تر است.

"گل را به روی گور تو می ريزيم

                                       و می گرييم"

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
nc

گفتن از تو...سلام