چشم‌هايم برای تو

پسرک فال فروش،

من ديگر از ديدن خسته شده‌ام...

در عوض به مرغ عشق کوچکت بگو

رنگينترين فال را

از بين سياهی دستانت

بيرون بکشد...

/ 2 نظر / 2 بازدید
غزاله

مطالبتون باحاله به مام سر بزنيد نظر يادتون نره خوشحال ميشيم

صفر ترديد

رنگين ترين فال ها اما بهترين آرزوها را برآورده نمی کند شايد ...