که تو هرگز...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بارها برای تو زندگی کرده ام،

و می دانم

              که تو هرگز ؛

بارها برای تو مرده ام ،

و می دانم

             که تو هرگز !

 

من اسير دلتنگی خود شده ام،

برای تو

           که تو هرگز؛

من عاشقانه مانده ام برای تو،

برای تو

         که تو هرگز!

 

صدها ستاره خندان در وجود توست

         که می بوسم،

و هزار خورشيد سوزان در وجود من

        که تو هرگز!

 

مرا برای تو ساخته اند،

         ساخته اند برای تو که گاهی

و تو را برای من سا خته اند،

                      برای من!

برای من که تو هرگز!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید