غروب پاييز

هياهوي بي‌پايان گنجشكان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در غروب پاييز،

بر تك‌تك شاخه‌هاي درخت زندگي جاريست

پيربرگ فرسوده را

                 انگار

                   جز مرگ

از اين سرسام بي‌هنگام

راه گريزي نيست

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
elsa

من چرا اينهمه دير به پاييز نوشته هایت رسيده ام؟ چقدر قشنگ مينويسی موژان!