هستی

صدای‌ت را جیره بسته‌ام

نگاه‌ت در قاب است

آسوده باش

دست فاصله کوتاه‌ست

از دامن خیال من

عطرت در لحظه لحظه‌ام جاری‌ست

/ 5 نظر / 11 بازدید
رضا

بودن ...بودن و تنها بودن یا تنها بودن و بودن؟...عطرت در لحظه لحظه ام جاریست...عطرت روزمرگیم ...زودمردگی را ...می میراند. چه سخت است نگهداری از این نگاه همیشه در قاب از"از بوی عرق و سیگار و عرق"...

رضا

بودن ...بودن و تنها بودن یا تنها بودن و بودن؟...عطرت در لحظه لحظه ام جاریست...عطرت روزمرگیم ...زودمردگی را ...می میراند. چه سخت است نگهداری از این نگاه همیشه در قاب از"از بوی عرق و سیگار و عرق"...

خان عمو

رضا جان چشمت گرفته بگو عزیزم، خجالت نکش