کمال از آن درختی‌ست که تنها ایستاده‌است.

 

دیگر دلم تکان نمی‌خورد،

دیگر دلم برای تو هم...

نه...

حتی وقتی که می‌خندی و

دود سیگارت گلویم را می‌گیرد،

لبم می‌ریزد،

اما نه...

دلم تکان نمی‌خورد...

/ 2 نظر / 3 بازدید
پریشان

صفحه ات را دوست دارم رفیق! درد دارد...

باران

خیلی دوست داشتم