دستهايم سردند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

همانقدر که چشمهای تو...

چشمهايم گر گرفته اند و می سوزند،

از گرمی دستهای تو اما

خبری نيست که نيست...

 

 

4/بهمن/1383

 

/ 0 نظر / 3 بازدید