ذره ذره

«چه سازُم که زمونه مفلسُم کِرد    طلا بودُم به مانند مسُم کِرد

طلا بودُم سر دست بزرگون        که حالا کمترینِ مجلسُم کِرد»

 

پیرزن حل شد

ذره

ذره

ذره

در تنهایی خویش

/ 0 نظر / 15 بازدید