دیوار همسایه

میوه بر شاخه شدم

سنگپاره در کف کودک

طلسم معجزتی مگر پناه دهد

از گزند خویشتنم

چنان که دست تطاول به خود گشاده

منم.

 (ا.بامداد)

 

دیوار همسایه کوتاه است

زانوان من اما یارای راست شدن‌شان نیست

تنها صدای خنده‌های توست

که ای‌کاش به گوش‌هایم آشنا نبود.

/ 1 نظر / 39 بازدید