تا كه شيطنت نگاهت را كه روي زمين ريخته جمع كنم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                             بچه مي شوم

دستهايم تند و تند

انگشتهايم بازيگوش،

سر كه برمي دارم:

بهت من و

بيدار شدن صدباره از يك رويا

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
yeganeh

اغلبشون خيلی دل نشين هستند. خوبی راستی دختر؟ چه خبر؟

elahe

خيلی کوتاه وقشنگن؛شعرگونه هات!