با شب <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

که کنار آمدی

چشمهايت که از جستن نوری مايوس شد

چشمک ستاره ای هم اگر دلخوشت نکرد

اندوه زيبای ماه را می فهمی.

زندگی همان اندک غم است

در انبوه شادی

به ياد داشته باش.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید