نبودی با تیپا بیرونش کنی... کار به جاهای باریک کشید!

تصویر لرزان خطوط انتقال دلتنگی

تکه پاره‌های لبخندت که با هم جور نمی‌شوند

و نگاهی راکد...

 

گاهی تو باید باشی  

و صدای خنده‌ات

پیش چشمان من پرواز گیرد

/ 0 نظر / 19 بازدید