طرح<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

پاره های وجودش

-پسرانش-

به جان هم افتادند؛

برق تيغ يکی،

و نعره ديگری...

آسمان می گريست.


 

/ 0 نظر / 3 بازدید