دستهايی که ناجوانمردانه زير خاک شدند...

گريستن دردم را دوا نمی کند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فقط دستهای کوچکت را می خواهم

که تسکين تمام دردها بود،

به دستهايت که اکنون سالهاست

زير خروارها خاک مدفونند

فکر که می کنم

بغض امانم نمی دهد...

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید