بتاب

بهار شوخی ابر است و آفتاب

گل از گل درختان شکفته‌است از خنده‌های ریز جوانه‌ها

تو هم به‌پاس سرسبزی بهار بخند

تو هم به رسم جاودانه خورشید بتاب

 

/ 0 نظر / 12 بازدید