هنوز هم دستهايت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

طرح خداحافظی را

با اصرار کودکانه ای

در خاطرم نقاشی می کنند

چهره ات خندان...

 چشمهايت مشتاق...

 لبهايت....

نه... خوب يادم نيست...

سنگ قبرت انگار

تمام شيطنتت را بلعيده است،

حتی اين همه صورتی و قرمز و زرد هم سکونش را برهم نمی زنند...

کاش فقط لحظه ای

صدای قهقهه ات در گوشم می پيچيد...

من را با اين سنگِ سپيدِ ساکت تنها نگذار،

                                          می ترسم...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید