ببين از لابه‌لای دفترهای خاک گرفته خاطراتم چی درآوردم...:)

ما مثل يک کره

تو مرکزی و صد افسوس

                    که من

چون نقطه‌ای به روی سطح

      گرفتار اين شعاع هرچند کوچکم... 

(۱۴ فروردين ۱۳۸۰) 

/ 0 نظر / 4 بازدید