می خواستم تا فراموش نکرده ام ننويسم؛<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ترسيدم نوشتن از يادم برود اما،

فراموش نکرده باشم!

 

 

9/آذر/1383


 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید