تعلیق

زمین زیر پای تو شکل می‌گیرد

بهشت را به پاهای من وعده‌ داده‌اند،

عجیب نیست اگر درد تعلیق را نمی‌فهمی

و اشتیاق من به زنجیر تو را گیج می‌کند

/ 3 نظر / 15 بازدید
shadi

kheili ghashang [لبخند]

نعنا

بهشت گاهی با تو شکل می گیرد....[گل]

اتاق آبي

زنانه گي جالبي داره...