برای نيليپرک...

يادگار روزهای باران ای<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مثل برگها بازيگوش،

               مثل ابرها آرام...

رنگين کمان زده چشمهايت

                          انگار

از بازی آفتاب و باران...

 

 

7/اسفند/1383

/ 0 نظر / 2 بازدید