طرح<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آسمان

لباس سياه خود را به تن کرد؛

ستارگان

معرکه را روشن می کردند؛

و ناگهان

برداشتن يک تکه ابر

... شعبده ماه

درخشيدن گرفت!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید