برای تو و تو و... تو و تو و تو و... تو و...

يادگارهايم را با خود ببر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جا می شوند در گوشه کنار چمدانت،

شايد به قدر دفتر خاطراتی پر از گل های خشکيده،

يا کوچکتر حتی

به قدر خيالی يا خاطره ای

از کسی که هميشه به يادت هست...

دلم گرفته...

بايد انقدر خيره شوم در چشمهايت

که بعدها برای تصوير کردن نگاهت

چشمهايم تنگ و

ابروهايم درهم نشوند...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید