از پا افتادم يا پاييز رسيد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                      نمی دانم.

چه بی هنگام رنگين کمانی بر تنم،

چه بی موقع رقصی بود

در آغوش باد...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید