دغدغه

انگشت‌هایت در هوا

و طرح دغدغه‌ای نامعلوم

نگاه پرسش‌گر من

کلامی

که از پشت چشم‌های‌ت می‌گریزد

و گره باز می‌شود از ابروان‌ت

لبخندی به بی‌رمقی هلال نحیف ماه

و دست‌هایت که دوست می‌دارم

 

/ 1 نظر / 13 بازدید

[قلب]