موضوع رفتن نیست

موضوع رفتن نیست... موضوع آن چیزی‌ست که می‌ماند و تنگ گلو می‌چسبد، مثل بختکی بی‌وقت که از خواب هم که بپری نفس‌هایت از سنگینی‌اش خمیده است. آری موضوع رفتن نیست، حتی رفتن تو... موضوع صدایی‌ست که می‌ماند و در سکوت جمجمه‌ می‌پیچد. موضوع عطری‌است که در جریان است و لحظه‌های تنهایی را دیوانه‌وار می‌پیماید.

/ 3 نظر / 20 بازدید
نعنا

واقعن دوست دارم همه نوشته هاتو..... واقعن.....

حسین

خوشم امد ..همش تر وتازه بون ...عاااااااااااااااااالی

پرنده

وبلاگتونعالیه مخصوصا تصاویرش