غزاله-دروازه‌بان همیشه خندان

 

باورم نمی‌شه... این‌جور خبرها به‌خصوص وقتی مدتیه که ندیدیش، مثل برق از تو مخ‌ت می‌گذره و تو هیچ... هیچ چاره‌ای برای تخلیه این شوک نداری...

 

زندگی در جریان

... نیست

مرگ راه عبور سد کرده

اما قهقه‌هایت در کهکشان راه خود را می‌یابند

و تو بارها و بارها

به تمام توپ‌هایی که گل شد

می‌خندی

/ 0 نظر / 11 بازدید