اگر رنگين كمان رنگهاي تو را ندارم،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

زين پس سياه زغالين خود را

           بر اين سپيد مي نگارم

               تا كه از دنيا كم نشوند سياه چشمهايم

كه روزگاري درپي رنگي وجودت بود...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید