انجماد

 

سکوت منجمد خانه

به نگاه‌ت نمی‌شکند

زبانم که دیگر نمی‌چرخد

تا که گوش‌هایم سیاه نشده

چیزی بگو

 

************

 

دود سیگار چاره کار نیست

چله زمستان هم که باشد

پنجره‌ها را باز می‌گذارم

چهارطاق

عمیق‌تر هم پک بزنی

آینه می‌شوم روبه‌روی‌ات

خشک می‌شوم از سرما و

جایی نمی‌روم

/ 1 نظر / 11 بازدید

perfect