بهار من با زمستان آغازيدن گرفت؛<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آنگاه که سوز و سرما

يارای مقابله با گرمای وجودم را نداشت

و رنگ رنگ شده بود

برفی وجود من

با رنگين کمان بهاری دل تو!

 

1/دی/1382

 

/ 0 نظر / 3 بازدید